Từ khóa: bạch tuộc
Xuất khẩu mực, bạch tuộc giảm
Xuất khẩu mực, bạch tuộc giảm
8 tháng, xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam sang các thị trường chính như: Hàn Quốc, EU, Trung Quốc giảm mạnh.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'