Từ khóa: công ty Phú Hồng Thịnh
Phú Hồng Thịnh góp phần khởi sắc thị trường BĐS Thuận An
Phú Hồng Thịnh góp phần khởi sắc thị trường BĐS Thuận An
Là đô thị đi đầu trong phát triển KT-XH của tỉnh Bình Dương, Thuận An có tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao. Nhiều chuyên gia dự báo, việc TX.Thuận An sắp lên thành phố trong năm 2019, khiến thị trường BĐS TX.Thuận An tiếp tục gia tăng giá trị từng ngày và tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'