Từ khóa: DKRA Vietnam
Cần giải bài toán cấp thiết mua nhà ở của người trẻ tuổi
Cần giải bài toán cấp thiết mua nhà ở của người trẻ tuổi
Trong 10 năm trở lại đây, giá nhà đất tại TP.HCM gia tăng liên tục, cùng với đó tỷ lệ người trẻ dưới 35 tuổi trong số lượng khách hàng mua nhà ngày càng tăng, hiện tại đạt mức 23%. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu an cư của khách hàng trẻ ngày càng tăng và cấp thiết.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'