Từ khóa: nhà cao tầng
Lo sự cố chết người vì cháy chung cư, Bộ Xây dựng đề xuất tầng lánh nạn
Lo sự cố chết người vì cháy chung cư, Bộ Xây dựng đề xuất tầng lánh nạn
Bộ Xây dựng vừa đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chung cư. Theo dó, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều quy định về tầng lánh nạn cho cư dân khi tòa nhà xẩy ra sự cố cháy nổ.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'