Từ khóa: nhà phố
Giá nhà phố, biệt thự tiếp tục leo thang
Giá nhà phố, biệt thự tiếp tục leo thang
TP HCM Quý III, giá bán sơ cấp nhà liền thổ đạt 4.689 USD mỗi m2 đất, tăng 20,2% theo năm.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'