Từ khóa: siêu thị
'Hệ thống siêu thị có lợi ích nhóm hay không?'
'Hệ thống siêu thị có lợi ích nhóm hay không?'
Từng bị nhiều siêu thị "hành" lên bờ xuống ruộng, ông Nguyễn Hồng Quyết - HTX nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (Bình Dương) bức xúc đặt câu hỏi: "Tôi không biết hệ thống siêu thị có lợi ích nhóm hay không?".
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'