Từ khóa: tập đoàn Hyundai
Tuổi trẻ ăn xin, trộm tiền để lập nghiệp của cha đẻ tập đoàn Hyundai
Tuổi trẻ ăn xin, trộm tiền để lập nghiệp của cha đẻ tập đoàn Hyundai
Cha đẻ của tập đoàn Hyundai xuất thân từ gia đình gốc nông dân, không được học hành đầy đủ, từng phải trộm tiền bán bò của cha để lên thành phố lập nghiệp.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'