Từ khóa: thị trường Trung Quốc
Thiếu thịt lợn, người Trung Quốc bắt đầu ăn thịt giả
Thiếu thịt lợn, người Trung Quốc bắt đầu ăn thịt giả
Nhu cầu tiêu thụ "thịt giả" tại Trung Quốc đang tăng nhanh trong thời điểm nguồn cung thịt lợn nước này sụt giảm vì dịch tả lợn châu Phi.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'