Từ khóa: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ khí Việt Nam kẹt vốn, mất thị trường
Cơ khí Việt Nam kẹt vốn, mất thị trường
Có lịch sử phát triển vài chục năm nhưng ngành cơ khí lại đang thua ngay trên "sân nhà" khi mỗi năm phải nhập hàng chục tỷ USD thiết bị, máy móc.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'